Search
Close this search box.
تازه ها
بدن و چگونگی جذب و دفع دارو
شاید روزی، آزمایش‌های رایج DNA بتوانند مقدار دقیق دارو را بر اساس عملکرد کبد هر فرد و سایر عوامل تعیین کنند. اما در حال حاضر، بهترین راه حل این است که دستورالعمل روی جعبه دارو را بخوانیم یا پس از مشورت با پزشک یا داروساز، مقدار توصیه شده را در زمان تعیین شده، مصرف کنیم…