Search
Close this search box.
تازه ها
بازدید و جلسات کارشناسان موسسه در شعبات زابل و زاهدان – خرداد 1401

بخشی از فعالیت‌های موسسه فرهنگی بامداد امید صبا در استان سیستان و بلوچستان (مرکز زابل و زاهدان).
در این ویدیوی کوتاه سعی شده است تا گذری بر این فعالیت‌ها داشته باشیم…