Search
Close this search box.
تازه ها
جمهوری

کلمه جمهوری به معنای توده مردم است. زمام حکومت جمهوری به دست نمایندگان ملت است. جمهوری بهترین صورت حکومت دموکراسی است. در جامعه‌ی جمهوری همه افراد مردم برابرند و آزاد.

مردم باید بتوانند در کار حکومت نظارت کنند؛ وگرنه این خطر هست که چرخ حکومت بر خلاف نظر مردم کار کند.

اصل دوم حکومت جمهوری، آزادی است…

برای دیدن کلیک کنید

https://www.aparat.com/v/ER9PO