Search
Close this search box.
تازه ها
زوایای پنهان تاریخ
در پاریس، پیاده‌روی ساده‌ای می¬تواند نظر ما را به آنچه که در طول تاریخ اتفاق افتاده است، جلب کند. بریدگی‌های مستطیل شکلی در تقاطع خیابان‌های لاروکت و لاکروا بر زمینِ زیرِ پایمان، شاید به نظر کم‌اهمیت باشند، اما آن¬ها در واقع محل قرار گرفتن پایه¬های آجری گیوتینی هستند که در اواخر قرن نوزدهم، بیرون از زندان لاروکت، 69 اعدام در ملاء عام با آن انجام شد…