رئیس در کمتر از یک دقیقه تصمیم می‌گیرد که چه کتابی بماند و چه کتابی برود و در مقابل چهره پر از سوال و بهت‌زده ما فقط می‌گوید: دستور از بالاست. ما با نگاه به سقف به مفهوم بالا فکر می‌کنیم که در باور عامیانه خداست! شاید بزرگ‌ترین آرزوی ما کتابدارها این است که نویسنده شویم و اگر نشدیم کار محبوب‌مان می‌شود پاسداری از نوشته‌های دیگران، وای به وقتی که منفعل و بی‌دفاع گوشه‌ای بایستی و ببینی، هیچ کاره‌ای در بود و نبود عزیزانت! هر دو بی‌قرار، ناتوان و کرخت شده‌ایم از فکر سرگیجه‌آور چه باید کرد؟ رئیس، کتاب‌ها را با بغض و نفرتی پرت می‌کند روی بقیه کتاب‌ها که انگار عقده یا کینه‌ای هزار ساله را خالی می‌کند. دستیارش فقط می‌شمرد و می‌ریزدشان توی گونی. اولین فکرمان ابلهانه است و هر دو با هم می‌گوییم: نه، با این قلندر سر تراشیده، به هیچ وجه نمی‌شود کنارآمد که لااقل کمی ارقام را کمتر اعلام کند!

فاطمه دریکوند    /   (مجموعه داستان‌های کوتاه   2)

چاپ اول: 1398/   قطع: رقعی   /   جلد: شومیز   /   تعداد صفحه: 119/   قیمت: 160.000 تومان

موجودی: دارد

خرید این کتاب