Search
Close this search box.
تازه ها
شرط‌بندی شرم‌آور در ارتباط با کثرت جمعیت: سیمون در مقابل ارلیک

ما منابعی در اختیار داریم که می‌توان با تکیه بر آنها از جمعیت رو به رشد حمایت کرد، اما در حال حاضر از پخش عادلانه این منابع میان تمامی انسان‌های کره زمین عاجزیم، بنابراین توزیع عادلانه این منابع بایستی اولویت اول ما باشد…

https://www.aparat.com/v/O69ik