Search
Close this search box.
تازه ها
فعالیت‌های آموزشی موسسه بامداد امید صبا در شهرک شریعتی

کارآفرینی، آداب معاشرت و مهارت‌های زندگی از نیازهای مبرم جامعه است و یادگیری آنها باعث بهبود رفتار با همسر و فرزندان و ممانعت از تشتت در خانواده می‌شود.

شرکت در کلاس‌های مؤسسه، بسیاری از بانوان را به مرحله‌ای از کارآفرینی رسانده که پشتوانه اقتصادی خانوادۀ خود شده‌اند.

با شرکت در کلاس‌های موسسه «بامدادامیدصبا» با این مسیر سبز و روشن همراه باشید.

تابستان و پاییز 1401

شهرک شریعتی

حسینیه حضرت فاطمه زهرا