Search
Close this search box.
تازه ها
فيل‌ها هرگز فراموش نمي‌کنند
اما شاید عجیب‌ترین نکته در مورد فیل‌ها توانایی آنها در چیزی ورای هوششان باشد: حس همدردی، نوع‌دوستی و عدالت خواهی آنها. به استثناء انسان، فیل‌ها تنها موجوداتی هستند که سوگواری می‌کنند، آداب تشییع مخصوص دارند و پس از آن مجدداً به محل تدفین برمی‌گردند. آنها نسبت به سایر گونه‌های جانوری نیز، چنین حسی دارند…