تازه ها
فیلوسوفیا 27 – ریاضیات به مثابه روش تفکر

آیا تفکرات و اندیشه‌ورزی روش دارند؟

دکارت می‌گفت آدمیانی که روش تفکر را نمی‌دانند بهتر است که اصلاً فکر نکنند زیرا در این صورت بیشتر گمراه خواهند شد.

روش تفکر دکارت در چهار دستورالعمل خلاصه می‌شود که عبارتند از…

دیدگاهتان را بنویسید