Search
Close this search box.
تازه ها
هیستوریا 2- عباس میرزا آغازگر آموزش نوین

آموزش‌های نوین در ایران از زمان چه کسی شروع شد؟

چرا ایرانیان به آموزش‌های نوین روی آوردند. این آموزش‌ها در چه زمینه‌هایی بوده است؟

ابتدا چه کشورها یا کسانی اقدام به این آموزش‌ها نموده‌اند. در این گفتار به این سؤالات پاسخ می‌دهیم…

https://www.aparat.com/v/q6xSQ