Search
Close this search box.
تازه ها
چه چیزی باعث می‌شود گفتاری را زبان بنامیم؟

زبان‌ها و گویش‌ها چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ جدا بودن زبان‌ها به چه معناست؟ آیا گویش‌ها از زبان‌ها متفاوتند. سیاست و قدرت دولت‌ها چقدر در به رسمیت شناختن یک زبان مؤثرند؟

استعمار چه نقشی در تلقی انسان‌ها از یک زبان دارد و آیا زبان با ارزش و بی‌ارزش داریم؟ زبان معیار چیست و چقدر در مواجهه انسان‌ها با یکدیگر دارد تاثیرگزار است.

گفتار ذیل به مسئله زبان و گویش‌ها می‌پردازد و نسبت  آنها را در مواجهه‌ با قدرت، سیاست، فرهنگ و … توضیح‌می‌دهد

https://www.aparat.com/v/Yr95C