Search
Close this search box.
تازه ها
“چگونه می‌توان با خود مهربان بود؟”

برای رهایی از حس تنفر از خود باید آگاهی‌هایمان را در مورد رفتارهایی که با خود داریم بالا ببریم اما رفتارهای جایگزین کدامند؟ چگونه می‌توان در برابر افکار منفی عدم پذیرش از سوی دیگران ایستاد؟ تمایل ناخودآگاه ما برای بدرفتار با خود از کجا ناشی می‌شود؟

ممکن است افرادی در گذشته به طور مستقیم با نحوه‌ی خاصی که به ما صحبت کردند یا به طور غیرمستقیم، رفتاری که از خودشان نشان دادن مانند نادیده گرفتن ما یا ترجیح دادن دیگران، تأثیرات بدی بر ما گذاشته باشند. تعلیم یا عمومیت بخشیدن به این نحوه از رفتار دیگران، چه نقشی در رفتارهای ما دارد.

در این گفتار به مباحثی از این قبیل می‌پردازیم…

https://www.aparat.com/v/i3Ckq