Search
Close this search box.
تازه ها
کمر انسان یک طراحی فاجعه بار است

انسان تنها پستانداری است که از بیماری های عضلانی، اسکلتی رنج می برد. تقریباً در هیچ پستاندار دیگری عارضه اسکلتی وجود ندارد. چرا؟
به نظر می رسد که طراحی کمر انسان فاجعه بار است. در این گفتار به مسئله ی طراحی اسکلت انسان پرداخته می شود و اینکه مکانیک طراحی در اسکلت انسان از انسجام کافی برخوردار نیست…