Search
Close this search box.
تازه ها
درباره ما

مؤسسه فرهنگی بامداد امیدصبا، مؤسسهای مردمنهاد و غیردولتی (NGO) در سطح ملی است. از سال ۱۳۸۲ در زمینه‌ی کتابخانههای عمومی و انتشارات و آموزش و خدمات اجتماعی فعال است.

 

 

تأسیس و تجهیز کتابخانه و اهداء کتاب

 1. فرهنگسرا و کتابخانههای بامداد امید صبا در شهرهای تهران، ارومیه، نهاوند، زابل، زاهدان و بالو با مجموع مساحت سه هزار و صد متر مربع مشغول به کار هستند. کتابهای موجود در مخازن نود هزار جلد و اعضای آنها 7520 نفر هستند، کتابخانه‎‌ها با مخازن باز و قرائتخانه بر اساس میزان توانایی خود، در عرصه آموزش‎‌های مربوط به حوزه کتاب و کتابخوانی و ترویج آن فعالیت میکنند.
 2. تجهیز کتابخانههای مدارس و محلات و کانونهای فرهنگی، مراکز درمانی و روستاها

 

 1. انتشارات امیدصبا در نشر ادبیات، زبان فارسی، تاریخ، هنر، علوم انسانی، فلسفه و قصههای کودک و نوجوان و تولید کتابهای صوتی در زمینههای مختلف فعال است.
 2. ترجمهی ویدیوهای آموزشی تد (TED) ، مدرسه زندگی (The school of life)، آکادمی خان (Khan Academy)  و دوبلهی آنها در استودیوی موسسه جهت نشر در شبکههای اجتماعی
 3. فیلوسوفیا و هیستوریا، فایلهای صوتی و تصویری تولید موسسه در زمینه‌ی فلسفه و تاریخ هستند.

 

 1. کلاسهای آزاد در زمینههای هنر، روانشناسی، تاریخ و فلسفه، زبان، خوب‌نویسی، داستاننویسی درموسسه و محلات
 2. نشستهای عمومی در زمینه فرهنگ، هنر، ادبیات، تاریخ و خوب نویسی و دعوت از سخنرانان اهل فن و اساتید
 3. کلاسهای آموزشی و تقویتی و مشاوره تحصیلی برای دانشآموزان و مهارتهای زندگی برای بزرگسالان
 4. تولید فیلمهای گزارشی و مستند در مورد مسائل اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی و شعبات موسسه
 5. حضور در فرهنگسراهای محلات جهت آموزش مهارت‎‌های زندگی و روانشناسی و بهداشتی و خیاطی و بافندگی
 6. ارائه مشاوره روانشناسی و آسیبهای اجتماعی به صورت گروهی و فردی برای خانوادهها
 7. فعالیتهای نمایشی و آموزش بازیگری و تئاتر به کودکان و نوجوانان
 8. برگزاری کلاسهای تخصصی برای آموزش مددکاران موسسه.

 

 1. حمایت و پشتیبانی از خانوادهها، دانشآموزان و دانشجویان تحت پوشش به تعداد 1440 نفر (مالی، وام، بهداشتی، غذایی، لوازمالتحریر، جزوههای آموزشی، لباس و لوازم منزل) در فصلهای مختلف سال در شعبات موسسه
 2. حمایتهای آموزشی و تحصیلی (هزینههای کتاب، لباس فرم، کلاسهای تقویتی و آموزشی و پرداخت شهریه)
 3. بازسازی و آمادهسازی مراکز درمانی و بیمارستانی فرسوده عمومی و ارسال بستههای بهداشتی به بیمارستانهای کشور