زندگی روزمره در سایه استالینیسم
کتاب زندگی روزمره در سایه استالینیسم اثری است درباره زندگی شهری در روسیه در اوج قدرت استالینیسم. درباره آپارتمان‌های اشتراکیِ پُرازدحام، زنانی که همسرانشان آن‌ها را ترک کرده بودند و شوهرانی که از پرداخت هزینه کودکان خود ناتوان بودند. درباره کمبود آذوقه و البسه و صف‌های طولانی و بی‌پایان. درباره نارضایتیِ عمومیِ هر روزه در این شرایطِ نامطلوب و اینکه واکنشِ حکومت نسبت به این شرایط  چگونه بود. درباره شبکه‌های دیوان‌سالاری و تشریفات زائد و دست و پاگیری که بارها زندگی روزمره را به کابوس بدل می‌کردند. درباره شیوه‌هایی که شهروندان عادی به کار می‌گرفتند و تلاش می‌کردند تا این تشریفات و مقررات زائد را دور بزنند و بر آن‌ها پیش‌دستی کنند… قطع: رقعی چاپ: 1394

موجودی : 21 عدد

64,000 تومان

توضیحات

کتاب زندگی روزمره در سایه استالینیسم اثری است درباره زندگی شهری در روسیه در اوج قدرت استالینیسم. درباره آپارتمان‌های اشتراکیِ پُرازدحام، زنانی که همسرانشان آن‌ها را ترک کرده بودند و شوهرانی که از پرداخت هزینه کودکان خود ناتوان بودند. درباره کمبود آذوقه و البسه و صف‌های طولانی و بی‌پایان. درباره نارضایتیِ عمومیِ هر روزه در این شرایطِ نامطلوب و اینکه واکنشِ حکومت نسبت به این شرایط  چگونه بود. درباره شبکه‌های دیوان‌سالاری و تشریفات زائد و دست و پاگیری که بارها زندگی روزمره را به کابوس بدل می‌کردند. درباره شیوه‌هایی که شهروندان عادی به کار می‌گرفتند و تلاش می‌کردند تا این تشریفات و مقررات زائد را دور بزنند و بر آن‌ها پیش‌دستی کنند.

اشتراک گذاری
امتیاز دهید
5/5