تازه ها
فیلوسوفیا: “تغییر یا دگرگونی”

تغییر یا دگرگونی در انسان به چه معناست؟
آیا در چرخه‌ی تغییر چیزی از انسان ثابت و بدون دگرگونی باقی می‌ماند؟

عده‌ای از فیلسفوان معتقدند در فرایند تغییر چیزی به نام ذات یا جوهر یا روح در انسان ثابت باقی می‌ماند. آیا نوزادی که در هفتاد سال قبل به دنیا آمده است و اکنون در کهنسالی به سر می‌برد دو موجود کاملاً متفاوت است؟
آیا این که ما در پس تغییرات یک چیز ثابت را مفروض می‌گیریم حکایت از زبان غیر دقیق و فولکلور دارد؟

گفتار تغییر یا دگرگونی مباحثی از این دست را مورد مداقه قرار می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *